TSA, Traficc Sign Assistant

Igenkänning av trafikskyltar. Traffic Sign Assistant, TSA, håller föraren informerad i realtid om trafikrestriktioner och minns om de fortfarande gäller. Kameran känner av hastighetsbegränsningar och skyltar med omkörningsförbud och visar dem omedelbart för föraren, liksom information om när begränsningen upphör.

Tillbaka