Traktamente

Om man haft ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa när övernattning skett utanför den vanliga verksamhetsorten så kan man få avdrag för dessa kostnader. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger på ett avstånd av 50 km, närmaste färdväg, från arbetsplatsen och 50 km från bostaden. Om tjänsteresan är på kortare tid än 3 mån och man erhållit traktamente motsvarande normalbeloppet, behöver man inte deklarera ersättningen eller göra avdrag för utgifter. Om traktamentet är högre än normalbeloppet är det överskjutande beloppet lika med lön. Normalbeloppet för heldag kan man få om resan börjar före kl 12 och hemresan avslutats efter kl 19. Annars får man ett halvt normalbelopp. Traktamente Sverige: Heldag 210 kr Halvdag 105 kr Nattschablon 105 kr Traktamente Utomlands: Heldag - helt normalbelopp Halvdag - halvt normalbelopp Nattschablon - halvt normalbelopp

Tillbaka