Trafikvett

Ett säkert körbeteende är helt klart det mest kostnadseffektiva sättet att minska risken för trafikolyckor. Därför bör ett antal regler för förarnas körbeteende finnas med i varje miljö- och säkerhetspolicy. Det företag som vill gå ett steg längre kan också aktivt utbilda sina tjänsteförare i trafiksäkerhet, exempelvis genom praktiska körövningar. En sådan utbildning är inte bara uppskattad av de anställda utan den kan också leda till att antalet olyckor minskar kraftigt. Genom att antalet olyckor minskar är säkrare körning också ett effektivt sätt att minska företagets skadekostnader. Ju färre trafikolyckor företagets bilar råkar ut för, desto lägre blir företagets kostnader för sjukfrånvaro och reparationer. I förlängningen kan bättre olycksstatistik också leda till sänkta försäkringspremier. Eftersom sänkta hastigheter och en mjukare körning också leder till lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av farliga avgaser, kan vanligt trafikvett också leda till positiva miljöeffekter. En förare som kör varsammare, med färre kraftiga accelerationer och inbromsningar, kör också bränsleekonomiskt. Ett mjukare körsätt kan göra att bränsleförbrukningen minskar med upp till 20 procent. En satsning på trafiksäkra förare är också ett sätt att förbättra ett företags kvalitetsprofilering. Ofta är företagets firmabilar en av de viktigaste kontaktytorna gentemot de potentiella kunder som ser bilarna. Men detta kan snabbt vändas till direkt negativ reklam för företaget om förarna gör sig kända för att köra mot rött eller strunta i hastighetsgränserna. Att ett företag tar upp regler för säkrare körning i sin miljö- och säkerhetspolicy tyder på att företaget tar ansvar, både för sina anställda och för företagets anseende utåt

Tillbaka