Trafikförsäkring

Trafikförsäkring är påbjuden enligt lag vilket betyder att det är ett brott att framföra ett fordon utan trafikförsäkring. Trafikförsäkringen ersätter skador på annans egendom som föraren av den försäkrade bilen vållat. Trafikförsäkringen ger också ersättning för personskador som drabbar passagerare, förare samt fotgängare, cyklister och så vidare.

Tillbaka