Tjänsteställe

Att definiera arbetsplatsen, eller tjänstestället, är viktigt för att avgöra vad som är tjänsteresa eller privat resa. För förare anställda på kontor, fabriker, verkstäder, butiker etc är det inte svårt att definiera tjänstestället. För andra kan det vara svårare, till exempel säljare, montörer, chaufförer och så vidare. De har inte något fast arbetsställe, men det anses ofta vara där föraren hämtar och lämnar arbetsmaterial, rapporterar till överordnad etc.

Tillbaka