Tjänsteresa

Arbetsgivaren har ansvar för föraren under tjänsteresa. Ofta handlar det om en av företaget direkt eller indirekt beordrad tjänsteresa, men däremot är det inte självklart att företaget ska betala lön för restiden för att det ska betraktas som tjänsteresa. Tjänsteresa är också ett ärende till exempelvis bensinstation eller verkstad där företagets egendom tankas eller servas. Viktigt är att företaget och föraren gör en skriftlig överenskommelse om vad som, inom lagens ramar, är ersättningsgiltig tjänstekörning. Många förare har inte något annat tjänsteställe än hemmet, varifrån deras tjänsteresor utgår. Eftersom bostaden är basen för arbetet uppstår inte någon privat resa till och från arbetet. Resor mellan hemmet och arbetsplatsen betraktas som privata, med undantag för jourtjänst och om föraren kör direkt mellan hemmet och tjänstestället. Veckopendling eller resor på grund av dubbel bosättning är arbetsresor, och en ersättning från arbetsgivaren för dessa resor är skattepliktiga från första kronan, precis som övriga privatresor. Skattemyndigheten motsätter sig att ett dagligt besök på posten på väg från hemmet till arbetsplatsen gör arbetsresan till en tjänsteresa. Denna resa mellan hem och arbete ska ändå utföras och därför belasta föraren som privatperson och inte företaget.

Tillbaka