Tilläggsförsäkring

Vagnskadeförsäkringen, som oftast är inkluderad i bilens pris vid nybilsförsäljning, är tillsammans med delkaskoförsäkring inte ett heltäckande skydd. För att få ett totalt täckande skydd kan en kompletterande försäkring kopplas till delkaskoförsäkringen. De tilläggsskydd som kan fås är: - Kollision med djur - Transportskadad egendom - Ersättning vid uppsåtlig skadegörelse - Hyrbilsservice eller avbrottsersättning Risken finns att den vanliga försäkringen gäller hyrbil bara om bilen står stilla på grund av ett funktionsfel men inte vid service, krockskada eller stöld. Därför kan det vara bra att teckna en separat hyrbilsförsäkring.

Tillbaka