Stibor

Stibor- Stockholm Interbank Best Offered Rate - är en daglig referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som banker ställer till varandra för utlåning i svenska kronor.

Tillbaka