Statsskuldsväxlar

Statsskuldsväxlar noteras (handlas) mot nittiodagars statsskuldsväxlar, SSV90. Denna notering följer ränteutvecklingen. SSV90 noteras dagligen på affärssidorna i dagstidningar med större upplagor.

Tillbaka