Statslåneränta

Statslåneränta används som utgångspunkt för att t.ex. bestämma vad som är marknadsränta vid ränteförmånliga lån och hur stor bilförmånen blir. Statslåneräntan bestäms löpande och motsvarar säljräntan på statens tioåriga obligationslån. För att beräkna värdet av bilförmån, den ränterelaterade delen, 75% av statslåneräntan den 30 november året före inkomståret.

Tillbaka