Stängt restvärde

Så kallat stängt restvärde garanteras av leasegivaren, och eventuellt övervärde eller undervärde tillfaller respektive belastar leasegivaren.

Tillbaka