Skruvning av ränta

Ett sätt för leasegivaren att försöka dölja otillbörliga räntehöjningar är att skruva upp räntan på endast en eller några bilar hos en kund som låter finansiera kanske hundratals bilar. Det händer också att leasingbolagens ledningsgrupper beslutar om höjning av hela så kallade leasingstockar med en eller flera procent. Denna form av höjning, där kunden blir underrättad, kan vara befogad, speciellt om leasetagaren sanktionerar en höjning. Tyvärr arbetar inte alla leasingbolag så öppet. Vid tecknandet av leasingavtal är det alltså viktigt att binda räntan till en fast parameter, men viktigt är också att få fakturor från leasegivaren där räntans och amorteringens del av avgiften klart anges liksom restvärdets storlek. Ett vanligt knep från leasingbolagen är att de beräknar räntan månadsvis men fakturerar den varje kvartal. Det höjer den effektiva räntan.

Tillbaka