Skrotning

Bilar är långlivade. I Sverige används en personbil i snitt 17 år mellan inköpet och skrotningen. Men bilens livstid är längre än så. Idag plockas alla slutkörda bilar isär, delarna sorteras efter material och därefter prepareras bilresterna för att kunna återvinnas. Bilplåten mals ner, lack och annan beläggning tas bort och metallresterna separeras i stål, aluminium, zink och så vidare. Bilens plaster mals till granulat och återvinns och bilens oljor, köldmedium och andra miljöstörande ämnen tas om hand. Hur väl bilen kan återvinnas beror dels på vem som tar hand om den vid skrotningen, dels hur genomtänkt konstruktionen har varit. Till exempel är det viktigt att bilen är lätt att demontera, och att de olika komponenterna är märkta efter materialinnehåll.

Tillbaka