Sjukfrånvaro

Ett företag som satsar på ökad säkerhet kan minska både antalet olyckor och de skadekonsekvenser som olyckorna får. Dessutom kan en säkerhetssatsning få flera andra positiva effekter. Säkerhetsarbetet gör att de anställda får en bättre arbetsmiljö och känner större trygghet. Säkerhetsanpassningen är alltså i allra högsta grad en fråga om personalvård, som dessutom gör att både företagets anställda och dess kunder förknippar företaget med ansvar, omsorg, kvalitet och kunskap.

Tillbaka