Samlingsförsäkring

Samlingsförsäkringens huvudidé är att företagets totala vagnpark samlas i ett försäkringsbrev. Företag med mer än tio bilar i vagnparken har denna möjlighet genom samlingsförsäkring eller samlingsbrev att sänka försäkringskostnaderna på den totala vagnparken. Olika försäkringsbolag har olika utformning av samlingsförsäkringen. Då samlingsförsäkringen är en förhandlingsfråga mellan företaget och försäkringsbolaget, blir försäkringsskyddet och försäkringskostnaderna olika. Erbjudandena varierar från bolag till bolag, men även inom samma bolag finns det stora variationer. Försäkringsbolagets ombud påverkar också slutprodukten. Genom att samla företagets bilförsäkringsbehov i ett försäkringsbrev görs administrativa besparingar i försäkringsbolaget som i sin tur leder till sänkta kostnader för det försäkringstagande företaget. Då försäkringen kommer att avse samtliga bilar i företaget, blir bonusstorleken samma för samtliga bilar. I ett samlingsbrev placeras alla bilar i samma körsträckeklass, sällan över 1 500 mil per år. Om olyckan är framme påverkas inte den enskilda bilens bonus utan istället görs en beräkning för skadeutfallet för den totala vagnparken. Förändringar i bonus görs om skadorna har varit större än vad den genomsnittliga skadefrekvensen normalt skulle ha varit. På motsvarande sätt görs en höjning av företagets bonus om vagnparken har ett bättre utfall än förväntat. Ett sätt för företaget att ytterligare sänka totalkostnaden kan vara att utesluta enstaka bilar med extra dyra försäkringskostnader.

Tillbaka