Säkerhet

I upprättandet av bilpolicyn bör företaget diskutera säkerhet ur två aspekter. Dels själva bilen och dess egenskaper, dels förarens förutsättningar och beteende i trafiken. Både i policyn och bilarnas hanteringsrutiner kan poängteras förarnas eget ansvar för att bilen körs på ett så säkert sätt som möjligt. Att följa gällande trafikregler kan tyckas vara en självklarhet men bör ändå poängteras, för att medvetandegöra förarna.

Tillbaka