Restvärdeshantering

Företaget vet inte hur mycket bilen har kostat att köra förrän företaget inte längre har ansvar för bilens kostnader. Detta gäller såväl vid leasing som vid köp. Ett sätt att slippa obehagliga överraskningar vid till exempel oförutsedd utveckling på andrahandsmarknaden är att med billeverantör eller finansbolag förhandla om en återköpsgaranti i form av ett garanterat restvärde. Företaget har också möjlighet att förhandla om ett leasingavtals längd, vad som händer om bilen måste avvecklas tidigare och vem som bekostar eventuella kontraktsbrott. På samma sätt bör en bilpolicy ta upp dessa frågor i relationen mellan företag och förare, för att kostnadsfördelningen ska stå klar vid anställningens slut eller liknande.

Tillbaka