Reporänta

Reporäntan är Riksbankens främsta styrmedel för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Det är den ränta som marknadens banker kan låna eller placera till i Riksbanken på sju dagar. Banker måste ha likvida medel, därför är de beroende av att göra korta lån i riksbanken, dag för dag. Inlåningsräntan är när bankerna sätter in pengar i Riksbanken över natten. Den ligger alltid 0,75% lägre än reporäntan medan utlåningsräntan är tvärtom 0,75% högre än reporäntan.

Tillbaka