Rekommenderat restvärde

Praxis vid leasing av bilar är att hela bilens värde inte amorteras under avtalstiden, utan att ett restvärde uppstår vid leasingtidens slut. Restvärdet kallas också ”andrahandsvärdet”. Det rekommenderade restvärdet ger inga garantier utan hjälper bara företaget att beräkna sina kostnader för leasingbilen. Ett företag med mycket pengar i kassan kan föredra ett lägre rekommenderat restvärde och därmed ha en högre leasingkostnad. Ett annat företag väljer att skjuta på kostnaden till den dag bilen ska lösas in. Det senare företaget väljer ett högt rekommenderat restvärde. Med hjälp av de rekommenderade restvärdena kan leasetagaren utläsa vilka bilar som bilhandeln tror blir eftertraktade på morgondagens andrahandsmarknad. Ett felaktigt val innebär att företaget får en högre leasingkostnad eller vid leasingtidens slut en större kapitalkostnad. Bilen blir dyrare än nödvändigt.

Tillbaka