Referensränta

En ränta som fastställs halvårsvis av riksbanken och som motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procent.

Tillbaka