Räntehissen

Räntehiss innebär att vid ränteuppgång höjer leasegivaren med lite mer än befogat i jämförelse med noterade räntesättningar, exempelvis 25 punkter mer. Vid räntenedgång släpar leasegivaren efter och sänker med bara en del av vad som borde göras.

Tillbaka