Räntegolv

Leasegivaren kan sätta ett så kallat räntegolv, det vill säga att när räntan höjs så höjs också leasingavgiften, men vid en sänkning så sänks leasingavgiften aldrig under det ursprungliga beloppet. Den debiterade räntan understiger aldrig ingångsräntan, ensidigt till leasegivarens fördel.

Tillbaka