Ränteangivelse

I avtalsskrift sägs ofta att räntan baseras på t ex SSV90 + en procentsats. Exempelvis SSV90 + 2%. Det medför en enkel kontrollmöjlighet för leasetagaren. Andra parametrar förutom räntan som påverkar leasingkostnaden är bl a avtalstiden, inköpspris, förhöjd avgift/direktamortering (lånebelopp) och restvärde (återstående skuld).

Tillbaka