Ramavtal, Finansiering

Ramavtalets funktion är att klargöra villkoren mellan kund och leverantör. Ramavtalet är överordnat det enskilda kontraktet, som ändå måste upprättas för varje enskild bil. Villkoren i det enskilda kontraktet är en spegling av vad som har överenskommits i ramavtalet. Samtliga bil- och finansbolag tillhandahåller ramavtal till sina kunder. Detta är ett sätt att göra kunden mera köptrogen, att knyta kunden till sig i den allt skarpare konkurrensen mellan bolagen. Av ramavtalet framgår också på vilket sätt samarbetet ska gå till, enligt det gentlemen's agreement som avtalet i praktiken är. Ett företag kan alltså använda sig av flera leverantörer och teckna flera vagnparksavtal, om det så önskar. Någon egentlig fördel med detta är svårt att se annat än vad gäller leverans av bilar, men möjligheten finns. De större bil- och finansbolagen har specialutbildade säljare eller bilfinansieringsspecialister, som endast bearbetar företag med vagnparker större än 15-20 bilar. Dessa så kallade fleetsäljares arbete syftar till att knyta kunden till sig, genom att i sin verktygslåda erbjuda en uppsjö tilläggstjänster.

Tillbaka