Rak milersättning

Detta är den vanligaste varianten av milersättning. Ersättningen per mil är lika stor, oavsett hur många tjänstemil föraren kör. Förutsättningen är att alla mil kostar föraren lika mycket, och att ersättningen täcker dessa kostnader. Ersättningsnivån ligger i de flesta företag alltså på en bra bit över schablonens 18,50 kr per mil, där det överstigande beloppet är beskattningsbart. Detta betyder att de första milen inte täcker förarens faktiska kostnader, men ju längre körsträcka och större total ersättning desto mer täcker ersättningen förarens rörliga kostnader. Fördelarna är förhållandevis enkel administration och att en jämn och proportionell ersättning betyder att inte några marginalsprång uppstår, som vid exempelvis differentierad milersättning

Tillbaka