Privat tjänstebil

Den mest extrema formen av kombinationslösning är privat tjänstebil, som ibland kallas ”falsk tjänstebil”. Detta är kombinationslösningarnas Rolls Royce. För de förare som inte har någon lång tjänstekörning, till exempel mindre än 1 000 mil per år, innebär förmånsbilen en väldigt hög milkostnad för företaget. Men det finns en möjlighet för företaget att tillhandahålla föraren samma trygghet som med förmånsbilen, men till samma eller lägre kostnad. För att undgå förmånsbeskattning står föraren som ägare till bilen. För att använda bilen i tjänsten erhåller föraren en rörlig eller halvfast milersättning. Företaget kan även erbjuda ett subventionerat lån för bilköpet till en låg eller ingen ränta alls. Idén är att förarens fasta bilkostnader tryggas av företaget varje månad med en fast ersättningsdel. Det rörliga beloppet betalas utifrån de faktiskt körda milen. Genom att utnyttja företagets samförsäkring finns möjlighet för föraren att halvera sina försäkringskostnader. Genom att utnyttja företagets ramavtal med bilhandeln kan föraren åtnjuta samma inköpsrabatter och fördelaktiga service- och reparationsavtal samt återköpsavtal och garanterade restvärden som företaget. Här finns dock risken att en beskattningsbar förmån uppstår, om företagets rabatter är mer förmånliga än de som föraren själv skulle kunna förhandla sig till. Föraren utrustas med drivmedelskort för bränsleinköp. Naturaförmån av fritt bränsle ska påföras lönen och beskattas.

Tillbaka