Prisdel

Benämning av en del vid beräkningen av bilförmånen. Prisdel 1: 9% av bilförmånsgrundande pris upp till 7,5 prisbasbelopp. Prisdel 2: 20% av bilförmånsgrundande pris över 7,5 prisbasbelopp.

Tillbaka