Prisbasbelopp

Kallas också "Basbelopp". Räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs en gång per år av Statistiska Centralbyrån, SCB. Prisbasbeloppet används bland annat inom skatteområdet och är en viktig parameter för beräkning av bilförmånsvärde.

Tillbaka