Pisksnärtskador

Hälften av alla invalidiserande trafikskador i Sverige är nackskador av typen whiplash. Whiplash, pisksnärtsskadan, uppstår oftast när bilistens huvud hastigt slungas bakåt vid en krock och sedan framåt så att halsen och huvudet beskriver en snärtliknande rörelse. Det enda synliga beviset kan vara ett blåmärke, men skadan kan göra sig påmind länge efter olyckan. Vanliga symtom är huvudvärk, yrsel, nacksmärtor och psykiska besvär. Ett par tre dagars sjukskrivning i månaden i mer än ett år är inte ovanligt. Pisksnärtsskadorna uppstår ofta vid krockar i relativt låga farter. Allra farligast är det att bli påkörd bakifrån. Sätets och nackskyddets utformning har stor betydelse för risken att drabbas av en pisksnärtsskada. Nackskyddet hindrar huvudet från att slungas bakåt vid en krock. Därför är det bra att räta upp stolsryggen, så att avståndet mellan huvudet och nacksskyddet är så litet som möjligt. Nackskyddet ska också sitta så högt upp att skyddets överkant är i höjd med hjässan. Ett av de bästa sätten att minska risken för olyckor där nackskador kan uppstå är givetvis att köra försiktigare. Eftersom pisksnärtsskador ofta uppstår vid kökrockar och andra påkörningar bakifrån är det särskilt viktigt att hålla tillräckliga avstånd i trafiken. Att undvika häftiga inbromsningar och hålla ett öga på bakomvarande bil är också enkla säkerhetsåtgärder. Den allra effektivaste åtgärden för att undvika kollisioner och därmed exempelvis pisksnärtsskador är att sänka hastigheten. Det är också ett sätt att spara pengar och skona miljön genom minskad bränsleförbrukning.

Tillbaka