Partiklar (PM)

Bilavgaser innehåller bl a partiklar, som bland annat består av små, oförbrända kolrester. Partiklarna ger besvär i luftvägarna. Ofta fastnar cancerframkallande kolväten på partiklarna, och kommer på så sätt ner i lungorna. Det finns också ett direkt samband mellan mängden partiklar i luften och dödligheten i sjukdomar som astma och lunginflammation. Dieselmotorer släpper ut betydligt mer partiklar än vad bensinbilar gör. Problemet med partiklar, och deras skadliga inverkan på hälsan, har först på senare tid uppmärksammats på allvar. I nuläget finns det gränsvärden för hur mycket partiklar dieselbilar får släppa ut. Det som mäts upp är bilarnas utsläpp av partiklar i en viss storlekskategori, som kallas PM10. I framtiden kommer troligen utsläppen av partiklar av andra storlekar också att mätas. Det är också möjligt att bensinbilars utsläpp av partiklar regleras.

Tillbaka