Parkering eller garageplats

Om din arbetsgivare håller med fri parkering eller fri garageplats för din privata bil på arbetsplatsen så är detta i princip en skattepliktig förmån för dig. Har du en egen parkeringsplats blir du beskattad för dispositionsrätt till platsen oavsett om bilen står där alla dagar eller inte. Om du inte har en egen parkeringsplats blir du bara beskattad för förmånen de dagar du parkerar bilen där. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet, dvs. vad du skulle ha fått betala för att hyra parkeringsplatsen. Om du kan parkera gratis på likvärdiga platser, nära de platser som din arbetsgivare håller med, blir det inget förmånsvärde att beskatta. Om du har bilförmån och har fri parkering vid arbetsplatsen så beskattas inte förmånen särskilt. Detta gäller oavsett om du använder förmånsbilen i tjänsten eller enbart privat.

Tillbaka