Övriga kostnader

Förare av egen bil i tjänst kan drabbas av utgifter i samband med tjänsteutövningen, och privatkörningen, som är svåra att förutsäga och beräkna. Principen bör vara att de privata utgifterna får föraren själv stå för, medan utläggen i tjänsten naturligtvis alltid går att diskutera. Företaget kan ersätta den anställdes parkeringskostnader vid tjänstresor, medan övriga kostnader ska belasta föraren. Företaget står alltså inte för parkerings- och fortkörningsböter. Vid ersättning för detta, ska företaget betala sociala avgifter på beloppet.

Tillbaka