Öppet restvärde

Öppet restvärde kallas det när leasetagaren och leasegivaren på ett eller annat sätt delar risken, exempelvis 50/50, men också möjligheten att sälja bilen för mer än det garanterade restvärdet. Då delas vinsten.

Tillbaka