Open calculation

Open calculation är en produkt som är väletablerat i USA och övriga Europa. Avtalet syftar till att sänka företagets kostnader genom en hård kontroll av de kostnader som bilen ger upphov till. För att detta skall vara möjligt träder finansbolaget in med all sin sakkunskap om bilarna. Bolaget är så säkert på sin kunskap att man garanterar att kostnaderna aldrig överstiger den kalkylerade kostnaden. Skulle ett överskott uppkomma krediteras kunden dessa pengar. Som namnet avslöjar redovisas samtliga kostnader för kunden och inget döljs. Bilen köps alltid på företagets avtal och företagets rabatter. Konceptet bygger på att endast nya bilar beställs.

Tillbaka