Offertförfrågan

Även vid förfrågan om bilköp bör en kreditpropå ges till billeverantören, då bilhandeln många gånger även fungerar som finansiär eller förmedlare av finanstjänster. Att göra affärer med en bilhandlare kan vara ett risktagande om bilhandlaren inte kan leva upp till sina ställda garantier vad gäller restvärde, service och reparationer o s v. Denna situation kan uppstå t ex vid konkurs. Precis som kreditgivare ser på företaget som låntagare bör företaget göra en ekonomisk bedömning av sin leverantör och bilda sig en uppfattning om hur leverantören kommer att kunna leva upp till sina åtagande.

Tillbaka