Nybilsprislistan

I slutet av varje år presenterar Skatteverket en nybilsprislista för det kommande årets nya modeller av personbilar och lätta lastbilar. Materialet i listan inhämtar Skatteverket från respektive bilmärkes generalagent. Listan är uppdelad efter årsmodell, bilmärke och biltyp. Uppgifterna i Skatteverkets nybilsprislista används vid beräkning av förmånsbeskattningen av tjänstebilar. Listan kompletteras under året, och om någon modell skulle saknas ska generalagentens pris i slutet av året, eller motsvarande, ligga till grund för beräkningen av förmånsvärdet. I sina anvisningar gör Skatteverket klart att nybilspriset för årsmodellen avser det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden. Om detta introduktionspris ändras efter kort tid ska det justerade priset anses vara nybilspriset. Detta gäller både vid en höjning och vid en sänkning av priset. Med kort tid menas högst sex månader, men hänsyn kan också tas till hur många bilar som sålts till det ursprungliga priset och vilken möjlighet marknaden haft att handla till detta pris. Om introduktionspris saknas, kan nybilspriset vara det pris som bilen skulle haft om den introducerats på den svenska marknaden. Detta gäller exempelvis privatimporterade modeller som inte säljs i Sverige.

Tillbaka