Nedsättning, två bilar samma månad

Situationer kan uppstå då föraren disponerar två eller flera olika förmånsbilar under samma månad. Det kan ske vid byte av arbetsuppgifter eller befattning, vid modernisering av företagets vagnpark eller om den ordinarie bilen är på reparation. Då beräknas förmånens värde efter den bil som föraren disponerar längst tid under månaden. Om bilarna disponeras exakt lika många dagar beräknas förmånens värde efter bilarnas genomsnittliga förmånsvärde för aktuell månad.

Tillbaka