Nedsättning, omfattande tjänstekörning.

Beskattningen av bilförmån utgår från att de förare som använder förmånsbilen mycket i tjänsten inte kör så mycket på fritiden. Därför sänks förmånsvärdet för de förare som kör mer än 3 000 tjänstemil per kalenderår. En nedsättning görs till 75 procent av fullt förmånsvärde oavsett hur mycket mer än 3 000 tjänstemil föraren kör per år. Även om företaget på grund av förväntad omfattande tjänstekörning har gjort nedsättning av preliminärskatten, så kan det i slutet av året visa sig att föraren inte kommer upp i 3 000 tjänstemil. Då ska naturligtvis inte heller någon nedsättning göras. Det höjda förmånsvärdet korrigeras dock inte på eventuellt resterande löneutbetalningar under året. Istället anger företaget fullt förmånsvärde på kontrolluppgiften, vilket betyder att föraren ska betala full skatt på förmånen. Med största sannolikhet innebär det att föraren måste betala kvarskatt på skillnaden mellan den preliminära skattebetalningen och den faktiska skattekostnaden för bilförmånen. Enligt lagen om uppbörd av skatt och arbetsgivaravgifter behöver företaget dock inte korrigera sina redan inbetalda nedsatta arbetsgivaravgifter.

Tillbaka