Nedsättning, minst 10 byten per år

För förare som byter förmånsbil minst tio gånger per år, till exempel bilhandlare, kan värdet av bilförmån vid inkomsttaxering beräknas på bilarnas genomsnittliga förmånsvärde. Men vid beräkning av arbetsgivaravgifter och preliminär skatt ska värdet på den bil som disponerades mest under varje enskild månad användas. Om föraren för sin privata körning har tillgång till ett antal bilar, exempelvis en bilpool, kan förmånsvärdet beräknas på det genomsnittliga värdet på dessa bilar. Även här gäller regeln endast vid inkomstbeskattningen.

Tillbaka