Nedsättning, förmånsbil del av år

Kan göras om föraren har tillgång till förmånsbil endast del av året, till exempel om bilförmånen påbörjas eller avvecklas någon gång under året. Detta är vanligt, särskilt i samband med nyanställning eller uppsägning, men naturligtvis också vid exempelvis ny befattning. Förmånsvärdet beräknas på det antal månader som bilförmån har förelegat, minst en månad, där varje påbörjad månad räknas som hel månad. Förmånsvärdet uppgår till 1/12 av det årliga förmånsvärdet för varje påbörjad månad med bilförmån.

Tillbaka