Nedsättning, föraren betalar själv

Föraren kan med skattade pengar betala för förmånsbilen till arbetsgivaren, antingen genom ett engångsbelopp eller genom löpande belopp per månad (nettolöneavdrag). Nedsättning av förmånsvärdet kan göras med motsvarande belopp. Nedsättning av förmånsvärdet kan göras med ett belopp som motsvarar de kostnader som föraren betalar, antingen via ett nettolöneavdrag eller direkt till någon annan än företaget, till exempel en leverantör eller serviceverkstad. Nedsättning kan göras när föraren ersätter specifika kostnader för förmånsbilen, till exempel fordonsskatt, reparationer, service, försäkring eller extrautrustning. För att nedsättning ska göras krävs att föraren lämnar kvitto eller kopia av kvitto till företaget, som kan sätta ned förmånsvärdet med motsvarande belopp. Mindre belopp för underhåll, tvätt och liknande, självrisker till försäkringsbolag eller förarens garage- och parkeringskostnader för tjänstebilen är inte nedsättningsbara. Nedsättning för engångsbelopp uppstår exempelvis vid inköp av extrautrustning som företaget inte är berett att betala. Föraren kan ersätta företaget för hela eller delar av merkostnaden. Det erlagda beloppet blir då nedsättningsbart fullt ut första beskattningsåret, därefter kan inte någon nedsättning göras för det en gång erlagda beloppet. Om engångsbeloppet överstiger förmånsvärdet kan det överskjutande beloppet inte flyttas till nästa beskattningsår utan det anses vara förverkat ur beskattningshänseende.

Tillbaka