Nedsättning av förmånsvärde

Nedsättning av förmånsvärdet görs av företaget utan att någon ansökan behöver göras hos Skatteverket. Vid nedsättning sänks både företagets sociala avgifter och underlaget för preliminärbeskattningen av föraren. Nedsättning kan göras i följande fall: · Omfattande tjänstekörning. · Föraren ”på egen bekostnad” betalar kostnader för tjänstebilen till arbetsgivaren. · Föraren betalar för vissa, specificerade kostnader för tjänstebilen, ex löpande service direkt till verkstaden. · Föraren har tillgång till tjänstebil endast del av året. · Föraren byter bil under en beskattningsmånad. · Föraren byter bil minst 10 gånger under året.

Tillbaka