Naturgas

Metangas finns i två olika varianter: naturgas och biogas. Till innehållet är både naturgas och biogas ren metangas. Skillnaden består bara i hur gasen framställs. Naturgas pumpas upp ur jorden på samma sätt som råolja. Vare sig bilen drivs med naturgas eller biogas är utsläppen av skadliga avgaser som kolväten och kväveoxider mycket låga. Naturgas är ett fossilt bränsle, och därmed bidrar det till växthuseffekten. Utsläppen av koldioxid är dock mindre från en bil som drivs på naturgas än om den körs på bensin. Att tanka gas går till ungefär på samma sätt som när bilen tankas med bensin. Naturgas är alltid billigare än bensin, vilket gör att bilar som går på naturgas har 1-3 kronor lägre bränslekostnad per mil än bensinbilar. För stora kunder går det också att få större rabatter på gasbränsle än på bensin.

Tillbaka