MTBE

Utöver etanol finns det flera andra alkoholer som är lämpliga som fordonsbränslen. MTBE, Metyltertiärbutyleter, är en. Den blandas in i bensin för att minska avgasernas miljö- och hälsofarlighet. MTBE framställs ur metanol, som i sin tur kan ha fossilt eller biobaserat ursprung. MTBE har samma för- och nackdelar som ETBE.

Tillbaka