Motorvärmare

Ett sätt att minska bilens utsläpp vid kallstart är att använda motorvärmare. Motorvärmaren består av en liten elektrisk doppvärmare, som monteras i motorblocket. När motorvärmaren kopplas in till elnätet värmer den upp motorns kylvatten till omkring 50 grader Celsius. Norr om Dalälven utrustas alla nya bilar med motorvärmare för att bilarna ska kunna startas under de kalla vintrarna. Men motorvärmaren gör också att bränsleförbrukningen blir lägre, att slitaget på motorn minskar och att avgasutsläppen sjunker. En katalysatorrenad bensinbil som körs tre mil släpper ut dubbelt så mycket kolmonoxid, kolväten och partiklar om den inte använt motorvärmaren före start. Även elproduktionen påverkar miljön, och därför bör motorvärmaren användas med viss måtta. Till exempel bör motorvärmaren aldrig vara inkopplad mer än en och en halv timme per gång när det är som kallast. Vid nollgradigt är en timmes inkopplingstid lämpligt, och vid yttertemperaturer över +10 grader bör motorvärmaren inte användas alls. Motorvärmaren gör också störst nytta i städerna, eftersom det är där luften är sämst och flest människor vistas. Ute på landsbygden går miljöfördelarna med att använda motorvärmare ungefär jämnt upp med den miljöbelastning som elförbrukningen till värmaren orsakar. För att motorvärmarna ska vara igång lagom länge är det viktigt att de utrustas med tidur, som styr när värmaren ska kopplas på. Ett tidur kostar omkring hundralappen.

Tillbaka