Motion

Riksdagsledamöterna kan lämna förslag till riksdagen genom motioner. Det kan vara en eller flera ledamöter som står bakom en motion. Riksdagsledamöterna ska lämna motionerna efter att regeringen har lämnat sin proposition och de ska handla om samma saker som propositionen. En motion är därför oftast ett motförslag till ett förslag från regeringen. Riksdagsledamöterna kan också lämna motioner utan att det finns någon proposition att ta ställning till. Sådana motioner kallas fristående. Fristående motioner kan bara lämnas under den allmänna motionstiden (2-3 veckor i september - oktober) eller när det har inträffat en viktig händelse.

Tillbaka