Miljö

Policyn ska vara ett fungerande redskap för företagets miljöstyrning. Bilarnas miljöpåverkan är stor och består av flera faktorer. Viktigast är klimatpåverkande koldioxid och giftiga avgaser, men även tillverkning och skrotning av bilarna påverkar miljön. Policyn kan reglera vilken miljöpåverkan företagets bilar ska ha vad gäller val av bränsletyp och bränsleförbrukning, men också bilen som sådan. Återvinningsgrad och gifthalter är ett par av de faktorer som påverkar det medvetna bilvalet.

Tillbaka