Miljö- och säkerhetskrav

Det hävdas ibland att ”kunden har alltid rätt”, och vid upphandling av exempelvis bilar kan det vara sant. Åtminstone om kunden vet vad han vill och att kraven motsvaras av marknadens möjligheter. Och idag är dessa stora. Nybilsmarknaden i Sverige består av ett 20-tal generalagenter som marknadsför ett 40-tal bilmärken som finns i hundratals modeller som finns i tusentals varianter. Priserna varierar från under 100 000 kr till långt över miljonen. Bilarna säljs hos flera hundra olika återförsäljare över hela landet. Med denna bredd på utbudet kan kunden, företaget, också ställa krav, exempelvis på miljö- och säkerhetsegenskaper, både på själva bilarna och hos leverantören. Utgångspunkten vid kravspecifikationen måste vara, förutom de möjligheter som marknaden har att erbjuda, vad företaget faktiskt behöver och ett övervägande om något av kraven motverkar något annat mål, som kostnader, komfort och så vidare. Ett miljökrav kan också motverka bilens säkerhetsegenskaper och vice versa.

Tillbaka