Miljö och säkerhet

Bilens miljöpåverkan och förarens utsatthet är lika stora oavsett vem som äger bilen. Därför är det viktigt att höga krav sätts på de privatägda bilarna likaväl som på företagets bilar, men det kan vara svårare för företaget att ställa dessa krav på de anställdas bilar. Ett sätt kan vara att premiera dem som kör en miljö- och säkerhetsanpassad bil, exempelvis med en fast del av en halvfast milersättning som ökar med bilens anpassningsgrad. Företaget kan också välja att endast premiera miljön eller säkerheten, för att öka förarnas möjligheter att anpassa sig.

Tillbaka