Milersättning, Policy

När föraren kör egen bil i tjänst mot milersättning uppstår ett antal ekonomiska transaktioner mellan såväl företag och förare som mellan företag och Skatteverket. Dessa ska regleras i policyn. Policyn ska bland annat ange hur föraren ska ersättas för tjänstekörningen, hur och när den överenskomna milersättningen ska utbetalas och om delar av milersättningen kan bytas mot en löneförhöjning. Vid bilköp kan föraren erbjudas möjlighet att använda företagets ramavtal med leverantörer och vid körningen de bränslerabatter, försäkringslösningar samt service- och reparationsavtal som företaget har förhandlat sig till. Även finansieringen av förarens bilköp kan underlättas av företaget i form av förmånliga lån direkt från företaget eller via extern finansiär som bank eller finansbolag. Ett alternativ är att företaget gör ett borgensåtagande, om föraren själv finansierar bilköpet via lån i bank.

Tillbaka